تندخوانشو

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان

در این دوره یکی از بهترین تکنیک های مطالعه به نام تندخوانی را از صفر تا صد آموزش می بینید.

20
650,000 تومان

مطالعه گر برنده

بدون امتیاز 0 رای
1,110,000 تومان

در این دوره یکی از بهترین تکنیک های مطالعه به نام تندخوانی را از صفر تا صد آموزش می بینید.

2
1,110,000 تومان